Assessorament financer

Assessorament financer

A RUSCASA assegurem l'optimització del seu patrimoni a través d'una anàlisi exhaustiva del seu perfil inversor, tenint en compte, entre d'altres, variables diferents:

 

  • Rendibilitat esperada: Selecció dels millors productes i serveis financers per aconseguir el que desitja.

 

  • Horitzó temporal: Segons les seves necessitats, assessorarem inversions a curt, mitjà o llarg termini.

 

  • Assumpció de risc: Adaptem la seva cartera en funció del risc que desitgi assumir.

 

  • Liquiditat: Determinem el tipus d'inversió que més s'adequa al seu perfil en funció també, de les seves necessitats de liquiditat